Samenwerking Thuiszorgorganisatie Nobilis en Sans Souci.

Vanaf 1 januari 2018 levert Nobilis de geïndiceerde zorg in Sans Souci, die vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. Nobilis zal u helpen bij het krijgen van een indicatie als u die nodig heeft. Ook als u behoefte heeft aan particuliere (niet verzekerde) zorg kan Nobilis dat voor u regelen. Deze zorg moet u zelf betalen en zou kunnen bestaan uit begeleiding naar een arts of ziekenhuis voor een afspraak, wandelen, boodschappen doen etc. Individueel wordt voor u een kostenplan opgesteld.

Nobilis is bereikbaar op telefoonnummer 023 5100333 of e-mail info@nobilis.nl

Zorgeloos wonen, In overleg met u en uw arts wordt een behandelplan opgesteld